Zatrzymane prawo jazdy – Prawnik radzi

Zatrzymane prawo jazdy – Prawnik Starogard Gdański radzi.

Policja zatrzymała prawo jazdy po kolizji drogowej, czy można ubiegać się o jego zwrot przed zakończeniem procesu?

Wyobraźmy sobie sytuację: dochodzi do kolizji drogowej, policja zatrzymuje prawo jazdy osoby, którą uznaje za winną kolizji oraz kieruje sprawę do Sądu. Niedługo po zdarzeniu osoba ta otrzymuje postanowienie prokuratury o zatrzymaniu prawa jazdy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Oznacza to, że aż do zakończenia procesu zostaje ona wykluczona z ruchu drogowego, co często wiąże się z licznymi utrudnieniami, tym bardziej gdy sprawa sądowa się przedłuża. Co w takiej sytuacji należy zrobić, by w kilkumiesięcznym okresie oczekiwania na zakończenie sprawy nie zostać pozbawionym możliwości kierowania pojazdem?

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia z prokuratury należy złożyć do Sądu zażalenie na postanowienie.

Zgodnie z art. 42 kodeksu karnego Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.  Ponadto Sąd może orzec  zakaz prowadzenia pojazdów jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Jeżeli doszło do zatrzymania prawa jazdy, a osoba nie była w stanie nietrzeźwości ani nie zbiegła z miejsca zdarzenia to sąd będzie decydował o tym, czy w wyniku całokształtu okoliczności sprawy oraz dotychczasowej postawy kierowcy może on stwarzać zagrożenie dla ruchu drogowego.

W zażaleniu koniecznie trzeba wskazać, jakim kierowcą do tej pory był sprawca zdarzenia: wpisać informację czy wcześniej był karany za przestępstwa lub wykroczenia drogowe, czy był kierowcą bezszkodowym, czy otrzymał mandaty itd. Należy też wskazać dlaczego kierowca nie stanowi zagrożenia dla ruchu drogowego, co będzie podstawą uznania przez Sąd,  że w wyroku kończącym sprawę sprawcy nie zostanie zatrzymane prawo jazdy, a zatem zatrzymania go na ,,etapie oczekiwania” jest środkiem zbyt daleko idącym.

Należy też nawiązać do kolizji o której spowodowanie dana osoba jest oskarżona. Jest to szczególnie istotne gdy okoliczności sprawy budzą wątpliwości, a osoba kwestionuje swoją winę. Istotne jest wykazanie, że dopiero proces, opinie biegłych, zeznania świadków, eksperyment procesowy itd., będą w stanie wykazać czy osobie tej można przypisać winę.

Warto również opisać jaka jest aktualna sytuacja życiowa i majątkowa sprawcy oraz dlaczego zatrzymanie prawa jazdy jest dla niego środkiem nadmiernie uciążliwym np. sprawca nie ma innej możliwości by dojechać do pracy, sprawca jest rolnikiem/ zawodowym kierowcą/ kurierem i prawo jazdy jest mu niezbędne do wykonywania pracy, pod opieką sprawy pozostaje osoba chora, którą sprawca wozi do lekarza.

Rozstrzygniecie wydane przez Sąd w wyniku rozpatrzenia zażalenia jest prawomocne, nie podlega zaskarżeniu, a zatem jeśli Sąd uzna, iż należy zwrócić prawo jazdy, na podstawie odpisu postanowienia od razu będziemy mogli odzyskać dokument.

Opracował: apl. radc. Alicja Kwiatkowska

 

Pod numerem 797 565 864 nie będą udzielane informacje o prowadzonych przez syndyka postępowaniach upadłościowych