KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Józef Dębiński

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
tel. 58 562 73 17 kom. 797 565 864

ZAKRES USŁUG

Kancelaria świadczy pomoc na etapie przedsądowym udzielając indywidualnych porad prawnych, przygotowując pisma w imieniu Klientów a także reprezentując Klientów w postępowaniu sądowym oraz uczestnicząc w mediacjach. 

Wynagrodzenie jest indywidualnie ustalane z Klientem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015 poz. 1804).

 

Prawo cywilne

 • Stwierdzenia nabycia spadku
 • Dział spadku
 • Postępowanie o otwarcie testamentu
 • Zachowki
 • Odpowiedzialności za długi spadkowe
 • Ochrona dóbr osobistych
 • Nieruchomości, własność i inne prawa rzeczowe
 • Prawo sąsiedzkie
 • Przygotowanie, analiza i ocena umów
 • Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów
 • Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowanie za szkodę na osobie i mieniu
 • Odszkodowania za błędy medyczne
 • Odszkodowania za zdarzenia komunikacyjne z tytułu OC i AC
 • Inne

 

Prawo rodzinne

 • Rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa
 • Sprawy o alimenty i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • Zniesienie wspólności majątkowej
 • Podział majątku wspólnego
 • Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • Sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • Sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi
 • Inne

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Analiza umów o pracę
 • Ochrona Praw Pracowników
 • Ochrona Praw Pracodawców
 • Wypowiedzenie umowy o pracę
 • Odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Inne

Prawo karne

 • Przygotowanie zawiadomień do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • Ochrona osób pokrzywdzonych
 • Obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia
 • Inne

 

Prawo gospodarcze, handlowe, upadłościowe

 • Reprezentowanie Spółek
 • Reprezentowanie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza
 • Przygotowywanie oraz analiza umów
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne
 • Przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości spółek
 • Przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości osób fizycznych (tzw. upadłość konsumencka)
 • Zgłoszenia do listy wierzytelności
 • Sprzeciwy do listy wierzytelności oraz zarzuty do planu podziału
 • Analiza sytuacji spółek pod względem prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego
 • Inne

 

Prawo administracyjne

 • Uzyskiwanie zezwoleń administracyjnych
 • Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym
 • Reprezentacja przed sądem administracyjnym
 • Sporządzanie wniosków, odwołań i zażaleń w postępowaniu administracyjnym
 • Inne