ZAKRES USŁUG

Kancelaria świadczy pomoc na etapie przedsądowym udzielając indywidualnych porad prawnych, przygotowując pisma w imieniu Klientów a także reprezentując Klientów w postępowaniu sądowym oraz uczestnicząc w mediacjach. 

Wynagrodzenie jest indywidualnie ustalane z Klientem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015 poz. 1804).

 

Prawo cywilne

 • Stwierdzenia nabycia spadku
 • Dział spadku
 • Postępowanie o otwarcie testamentu
 • Zachowki
 • Odpowiedzialności za długi spadkowe
 • Ochrona dóbr osobistych
 • Nieruchomości, własność i inne prawa rzeczowe
 • Prawo sąsiedzkie
 • Przygotowanie, analiza i ocena umów
 • Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów
 • Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowanie za szkodę na osobie i mieniu
 • Odszkodowania za błędy medyczne
 • Odszkodowania za zdarzenia komunikacyjne z tytułu OC i AC
 • Inne

 

Prawo rodzinne

 • Rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa
 • Sprawy o alimenty i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • Zniesienie wspólności majątkowej
 • Podział majątku wspólnego
 • Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • Sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • Sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi
 • Inne

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Analiza umów o pracę
 • Ochrona Praw Pracowników
 • Ochrona Praw Pracodawców
 • Wypowiedzenie umowy o pracę
 • Odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Inne

Prawo karne

 • Przygotowanie zawiadomień do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • Ochrona osób pokrzywdzonych
 • Obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia
 • Inne

 

Prawo gospodarcze, handlowe, upadłościowe

 • Reprezentowanie Spółek
 • Reprezentowanie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza
 • Przygotowywanie oraz analiza umów
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne
 • Przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości spółek
 • Przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości osób fizycznych (tzw. upadłość konsumencka)
 • Zgłoszenia do listy wierzytelności
 • Sprzeciwy do listy wierzytelności oraz zarzuty do planu podziału
 • Analiza sytuacji spółek pod względem prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego
 • Inne

 

Prawo administracyjne

 • Uzyskiwanie zezwoleń administracyjnych
 • Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym
 • Reprezentacja przed sądem administracyjnym
 • Sporządzanie wniosków, odwołań i zażaleń w postępowaniu administracyjnym
 • Inne

 

 

 

Pod numerem 797 565 864 nie będą udzielane informacje o prowadzonych przez syndyka postępowaniach upadłościowych