Upadłość konsumencka, jak złożyć wniosek i czy warto go składać?

Ogłoszenie upadłości – Prawnik Radzi – Starogard Gdański

Upadłość konsumencka, jak złożyć wniosek i czy warto go składać?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dla wielu osób możliwość by rozpocząć nowe życie, wolne od wszelkich długów.

Często spotykamy się z pytaniem czy to prawda, że osoba która ogłosi swoją upadłość utraci cały swój majątek? Odpowiedz brzmi: tak. Cały majątek upadłego ( ruchomości: meble, biżuteria, pojazdy a także nieruchomości) zostanie zbyty przez syndyka w trakcie postępowania upadłościowego.

Taka odpowiedz rodzi kolejne pytanie: czy zatem warto taką upadłość ogłosić? Jeśli posiadamy zobowiązania finansowe, których nie jesteśmy w stanie wykonać, upadłość to dla nas szansa by po jej zakończeniu i zrealizowaniu planu spłaty, żyć spokojnie, bez żadnych ciążących na nas zobowiązań.

Skoro upadłość konsumencka to tak wielkie udogodnienie dla dłużnika, to czy łatwo jest złożyć wniosek o jej ogłoszenie? W tym miejscu należy wskazać, iż w celu sporządzenia wniosku najlepiej udać się do prawnika, który pomoże nam go przygotować. Niezwykle istotne jest, by do wniosku dołączyć wszystkie wymagane prawem załączniki, a w szczególności dowody wszystkich naszych zobowiązań. Kolejna istotna kwestia to uzasadnienie wniosku. Nie każdy dłużnik może bowiem skorzystać z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej, m.in. Sąd nie ogłosi upadłości osoby, która umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa doprowadziła do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyła jej stopień ( art. 491 4 ustawy prawo upadłościowe).

Mając na uwadze powyższe, bardzo ważne jest sprawdzenie przez prawnika czy w danym przypadku zaistniały przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a także prawidłowe sporządzenie uzasadnienia przedmiotowego wniosku.

Opracował:
r.pr. Alicja Kwiatkowska