Rozwód: z orzekaniem o winie czy też bez orzekania o winie?

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez  – Prawnik Radzi – Starogard Gdański

Rozwód: z orzekaniem o winie czy też bez orzekania o winie?

Często pojawia się pytanie,  jaka jest różnica między orzeczeniem rozwodu z winy współmałżonka a orzeczeniem rozwodu bez orzekania o winie.

Całkowicie błędne jest przekonanie, iż orzeczenie o winie ma jakikolwiek wpływ na podział majątku między małżonkami oraz na ich relacje z dziećmi (kontakty, alimenty, władza rodzicielska).

Orzeczenie o winie w żaden sposób nie wpływa na majątek stron ani na ich małoletnie dzieci.

Rozwód z orzeczeniem o winie jest rozwodem bardziej wyczerpującym, gdyż wiąże się z koniecznością prowadzenie postępowania dowodowego w zakresie ustalenia winy którejś ze stron lub obu stron. W praktyce oznacza to konieczność przesłuchiwania świadków oraz przedkładania innych dowodów np. zdjęć, wydruków z portali społecznościowych itd.

W takiej sytuacji pojawia się pytanie, jaka jest korzyść z orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka, skoro całe postępowanie jest dłuższe i bardziej skomplikowane?

Odpowiedz na to pytanie zawiera art. 60 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

-jeśli małżonek nie został uznany za wyłącznie winnego ( czyli doszło do orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie bądź orzeczono rozwód z winy obu stron) wówczas w wyjątkowej sytuacji tj. gdy znajdzie się w niedostatku, może dochodzić od rozwiedzionego małżonka środków utrzymania.  Obowiązek  ten może trwać do 5 lat

– jeśli małżonek jest całkowicie niewinny ( orzeczenie o wyłącznej winie współmałżonka) wówczas może dochodzić nie tylko środków do przetrwania, ale wręcz takich środków, które sprawią, że nie dojdzie do pogorszenia jego sytuacji majątkowej w stosunku do tej sprzed rozwodu. A zatem tutaj nie mówimy o krytycznych sytuacjach i niewielkich środkach. Co więcej obowiązek dostarczania tych środków nie jest ograniczony żadnym terminem!

Oczywiście w każdym przypadku obowiązek dostarczania środków wygasa, jeśli małżonek który otrzymywał środki, zawarł nowy związek małżeński.

Podsumowując, bardzo ważne jest podjęcie decyzji, która z opcji jest dla nas lepsza oraz właściwe przygotowanie się do całego procesu.

Opracował: r.pr. Alicja Kwiatkowska