Upadłość osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą

Upadłość osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

Ostatnio spotkaliśmy się z szeregiem pytań dotyczących ogłaszania upadłości w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Oczywistym jest, iż osoba która takiej działalności nie prowadzi ( zatrudniona na umowie o pracę, umowie cywilnoprawnej, emeryt , rencista) może skorzystać z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej, zaś spółki mogą ogłosić upadłość jako przedsiębiorcy. Pojawiło się zatem szereg zapytań odnośnie osób, które popadły w zadłużenie w skutek prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Jaki wniosek osoby te powinny złożyć?

Odpowiedz jest jednoznaczna: osoba prowadząca działalność gospodarczą składa wniosek nie jako konsument, a jako przedsiębiorca.

Czy te wnioski się różnią? Tak, a różnice są ogromne, zarówno w kwestii samego składania wniosku jak i w kwestii przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Po pierwsze nie ma żadnego formularza czy też wzoru, który ułatwi nam złożenie wniosku jako przedsiębiorcy. Każda upadłość jest kwestią rozpatrywaną indywidualnie, a zatem wymaga szczegółowego uzasadnienia. Po drugie, do wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy należy dołączyć szereg załączników, najczęściej opracowywanych we współpracy między prawnikiem a księgowym takich jak np. bilans, zestawienie środków trwałych, oświadczenia o: spłatach, wierzytelnościach, toczących się postępowaniach, zabezpieczeniach na majątku itd. Istotne jest, iż wszelkie te oświadczenia i dokumenty mają swoją ,,datę ważności”, a zatem trzeba je opracować i złożyć we właściwym terminie.

Istotne są także kwestie finansowe. Opłata (uiszczana na konto Sądu) od wniosku o upadłość konsumencką to 30 zł, zaś od wniosku o upadłość przedsiębiorcy to 1.000 zł. Ponadto, Sąd ogłosi upadłość przedsiębiorcy tylko i wyłącznie jeśli w masie upadłości znajdą się środki umożliwiające zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego oraz chociażby niewielkie zaspokojenie wierzycieli. Wbrew pozorom nie są to kwoty wygórowane, jednak określenie ile to środków, oraz jakie to środki ( środki pieniężne, ruchomości, towary itd.) wymaga każdorazowej, indywidualnej oceny prawnej. Dopiero po przeanalizowaniu indywidualnej sytuacji każdej osoby, prawnik jest w stanie określić, jakie warunki muszą być spełnione by można było złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, jak się do niego przygotować, ile środków jest niezbędnych do zaspokojenia kosztów postępowania upadłościowego (oraz jakie to środki, jak wycenić majątek itd.) oraz wskaże jak będzie przebiegało samo postępowanie upadłościowe.

Należy pamiętać, iż postępowanie upadłościowe to szansa na rozpoczęcie  nowego życia, bez zadłużeń, a zatem do złożenia takiego wniosku należy się bardzo szczegółowo przygotować. Istotne jest, iż osoba która posiada zadłużenie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, nie może złożyć wniosku o upadłość konsumencką, jeśli nie złoży uprzednio wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca! (art. 4944 ust. 2. pkt. 3 ustawy Prawo Upadłościowe)

Opracował:

r.pr. Alicja Kwiatkowska